En del av Latin Reiser
En magisk reise

Okonomi

Mexico er i følge Verdensbanken verdens 12. største økonomi målt i  kjøpekraftsparietet, og 13. størst målt nominelt. Landet spiller som sådan en  stor rolle i verdensøkonomien. I 1994 gjennomgikk Mexico en dyp krise med fall i  peso-kursen overfor  dollar som gikk sterkt utover vanlige folks kjøpekraft. Siden har Mexico  gjennomgått en imporerende forbedring. I følge Verdensbankens ansvarlige  for Mexico har antallet absolutt fattige sunket fra 24,2 til 17,6 i perioden  2000-2004. Meksikanerne selv regner med ca. 20% absolutt fattige, mens 50% er  fattige, men ikke absolutt fattige. De øvrige 30 % utgjør middelklassen, og  noen hundre familier er svært rike.

Landet er veldig avhengig av svingningene i USAs økonomi, og nedturen etter  2001 har vært merkbar også i Mexico. 85 % av handelen går til USA. En  større innenlandsk kjøpekraft har imidlertid holdt veksten oppe. Mexico er med i  NAFTA, og har  dermed fått etablering av amerikansk og kanadisk industri, men har til gjengjeld  måttet åpne opp for konkurranse på industrivarer og jordbruksprodukter på  hjemmebane. Videre har Mexico frihandelsavtaler med en rekke land, blant annet EU og Japan.

Mexico er en stor eksportør av olje og gass. Oljeutvinningen foregår i det  sørlige Veracruz og i den lille, rike  delstaten Tabasco, til dels også  på kontinentalsokkelen utenfor. Landets industrisektor er konsentrert i  storbyene i det sentrale høylandet, slik som Mexico by, Puebla, Guadalajara og León, samt i  landets første egentlige industriby, Monterrey, i nordøst. Områdene  i sør og på landsbygda er utpreget fattige.

Ny industri har vokst fram langs grensen til USA, hvor «maquiladoras»,  amerikanske og kanadiske industribedrifter lokket av lavere lønninger, har  etablert produksjon av ferdigvarer. Hit kommer fattige fra landets sørlige deler  for å arbeide i industrien, og regionen opplever stor befolkningsøkning og  stigende velstand. Noen byer, som Tijuana, Mexicali og Hermosillo, har fordoblet  sitt folketall hvert tiende år.

Turisme, først og fremst fra USA og Canada, men også i økende grad  fra Europa og Japan, bidrar til handelsbalansen.  Turismen er konsentrert i store badebyer langs kystene, slik som Acapulco, Ixtapa og  Huatulco på  Stillehavskysten, og Cancún på den karibiske  kysten. Flere millioner meksikanere i USA bidrar også til økonomien ved å sende  penger hjem; disse pengene landets nest viktigste inntekskilde etter  oljen.

Besøk Latin Reiser sine hjemmesider for gruppereiser og skreddersydde reiser til hele Latin-Amerika!Besøk latinreiser.no her
+