En del av Latin Reiser
En magisk reise

Folk og Språk

Innhold

1 Folkegrupper

2 Urfolk i Mexico

3 Mestisene

4 Meksikansk spansk

5 X-problematikken

 

Folkegrupper

 Det finnes to hovedgrupper i landet, nemlig urbefolkningen («indigenas») og  mestisene. Det finnes også noen få av ren europeisk avstamning, og både  afrikanske og asiatiske innlag forekommer. Mange afrikanere ble ført til Mexico  som slaver, som så blandet seg med mestisene. På kystene er det et synlig  innslag av afrikanere. I statene Puebla og Michoacán finnes det samfunn som  snakker italiensk, og i Nord-Mexico  finnes det små samfunn av tysktalende menonitter. Begge  gruppene kom til Mexico i løpet av det 19. århundre. Kineserne som kom til  Mexico for å bygge jernbaner i løpet av det 19. århundre ble møtt med sterke  fordommer, og denne gruppen er nå tilnærmet helt assimilert i befolkningen.  Tysktalende jøder, mange flyktninger fra nazitiden, danner også en liten gruppe  i hovedstadsområdet.

opp

Urfolk i Mexico

Som «indígena», eller urfolk, regnes en som i  folketellinger oppgir å snakke et av landets 62 innfødte språk. Denne gruppen  utgjør ca. 10 % av Mexicos innbyggere. De mest talte innfødte språkene er  nahuatl i  området rundt Mexico by og Puebla, yukatansk maya på Yucatánhalvøya, zapotekisk  og mixtekisk i Oaxaca, tzotzil i Chiapas og otomí i Hidalgo.  Sørlige stater som Chiapas, Oaxaca og Yucatán har flest indígenas, og  innslaget er også stort i de sentrale delene av landet. Mot nord er imidlertid  urfolksgruppene få og spredte. I alle fall 20 av de 62 språkene snakkes i dag av  svært små grupper, og er sterkt truet. Urfolkene er generelt de fattigste i  samfunnet, og befolker gjerne slumstrøk i Mexico by. Likevel identifiserer  meksikanerne seg med sine urfolkskulturer, og representanter fra urfolkene har  blitt valgt til president; den første var Benito Juárez.

opp

Mestisene

 De øvrige stammer både fra urfolk og spanjoler, men bruker spansk språk. Ofte  kan man ikke se forskjell på urfolk og mestiser, dersom ikke urfolkene bærer  folkedrakter.

opp

Meksikansk spansk

 Mexico er verdens største spansktalende land. Spansken som brukes i Mexico  har innslag av prekolumbiske språk, særlig nahuatl. Spesielt gjelder dette  betegnelser på mat, råvarer, lokale dyr og innen slang. Imidlertid legger svært  mange meksikanere vekt på å snakke et korrekt, internasjonalt spansk. Mexico er en stor  produsent av filmer, popmusikk og telenovelaer. Dermed er  meksikansk spansk kjent og forstått i hele den spansktalende verden. Noen  dialektforskjeller eksisterer innen Mexico, og spesielt i nord og på kystene på  begge sider snakkes markerte dialekter, men disse er ikke er altfor langt fra  standard latinamerikansk spansk.

opp

X-problematikken

 Noe som med en gang møter en reisende til Mexico, er stedsnavn med x-er  strødd liberalt utover. En x kan komme midt i ordet, slik som México eller  Oaxaca, eller i begynnelsen, som Xalapa og Xochimilco. Det er uforventet  å vite hvordan dette skal uttales. Xalapa og Oaxaca uttales med j-lyd, mens  Xochimilco uttales med -s. I ordet Tlaxcala uttales det -ks.

 Dette er et særmeksikansk fenomen, og skyldes samspillet mellom spansk  ortografi og urspråkene i Mexico. På 1500-tallet var x mye brukt i spansk  ortografi, og kunne beskrive ulike lyder. Når så rettskrivningen ble strammet  inn, hadde x-en i stedsnavn allerede blitt så vanlig at det ble umulig å endre  skrivemåten.

Besøk Latin Reiser sine hjemmesider for gruppereiser og skreddersydde reiser til hele Latin-Amerika!Besøk latinreiser.no her
+