En del av Latin Reiser
En magisk reise

Flora and fauna

Mexico er et rikt land på naturressurser, og er store på biodiversitet, blandt de 12 viktigste i verden. Landet huser minst 1070 fuglearter, 552 landlige pattedyr, 705 krypdyr (størst antall i verden) og 289 amfibier(4. plass i verden). Av disse er 108 fugleslag, 157 pattedyr, 368 amfibier og 173 krypdyr unike for området, og finnes ingen andre steder i verden.

Man antar at antall planteslag i landet ligger på mellom 22 800 og 26 000 arter, og vil med disse sifrene være 4. størst i verden. Av disse er ca 52%  eller 9300 arter unike for området. Minst 220 familier og 2410 arter utgjør blomster-artene i Mexico, og av disse er ca 10% (230) unike for området.

Generelt kan man si at i Mexico finnes minst 10% av alle dyre- og plantearter på jorda.

Besøk Latin Reiser sine hjemmesider for gruppereiser og skreddersydde reiser til hele Latin-Amerika!Besøk latinreiser.no her
+